DMD Holding ApS

I firmaet DMD Holding ApS har opfinderen Bo Boye udviklet et meget effektivt filtreringsanlæg til forskellige former for spildevand. Rettighederne er i dag overtaget af det engelske firma Fibra Ltd. Filtreringsanlægget er patenteret i samarbejde med Martinus Nielsen. Patentansøgningerne har titlerne

"A device and a method for filtering a fluid", og

"A device and a method for contacting a liquid with a gas".

Liste over Fibra's publicerede US og EP patenter/ansøgninger

  • US 20030178366
  • US 20040262789
  • EP 1322398
  • EP 1427519

Læs mere om Fibra's produkter ved klik på fibrasolutions.com