MibiTech ApS

MibiTech ApS har udviklet og patenteret en elektronisk pen til akupunktur-behandlinger. Den elektroniske pen er patenteret i samarbejde med Martinus Nielsen, og der er indleveret en patentansøgning med titlen

"Electro-therapeutic device and method of electro-therapeutic treatment".

Ansøgningen er publiceret som en PCT ansøgning med publikationsnummer

  • WO 04062723

Læs mere om MibiTech's akupunktur pen ved klik på mibitech.com