Multipol ApS

I firmaet Multipol ApS har opfinderen Kim Dam Larsen været igangsætter til udviklingen af en synkron multipol generator til vindmøller. Otto Martinus Nielsen har stået for udarbejdelsen af patentansøgningen for systemet. Alle rettigheder er senere overtaget af NEG Micon, der nu er slået sammen med Vestas.

Den indleverede patentansøgning har titlen

"An electric multipole motor/generator with axial magnetic flux".

Liste over publicerede US og EP patenter/ansøgninger

  • US 6,844,656 
  • EP 1159780