RGB Lamps A/S

RGB Lamps A/S har udviklet og patenteret en teknologi, der gør det muligt at fremstille spotlamper, der er baseret på lysdioder, og som kan skrues direkte i eksisterende 220 V lampefatninger. Diodelamperne er patenteret i samarbejde med Martinus Nielsen, og der er indleveret en patentansøgning med titlen

"Ligthing body or source of light based on light-emitting diodes".

Ansøgningen er publiceret som en PCT ansøgning med publlikationsnummer

  • WO 04047498

Læs mere om RGB Lamp's produkter ved klik på rgb-lamps.dk