Vist ApS

Vist ApS har udviklet en softwareløsning til mobiltelefoner, således at en mobiltelefonens lokation kan bestemmes ud fra en stedbestemmelse af flere basestationer. Systemet er patenteret i samarbejde med Martinus Nielsen, og der er indleveret en PCT ansøgning med titlen

"A mobile station for use as a locator device within a cellular communication system".

PCT ansøgningen er publiceret under nummeret

  • WO 0197547