Beskyttelse af opfindelser er vores kompetenceI et konkurrencepræget samfund som vores, er der mange produktudviklere og udbydere på stort set alle tænkelige vareområder. Hvis man gør en opfindelse, er det derfor vigtigt at få den patenteret, hvis ikke den skal udnyttes af andre. Man skal altså beskytte sin opfindelse.

Dansk og international patentering er et centralt forretningsområde for Martinus Nielsen. Med kompetence inden for elektronik, sensorer, chipdesign, GSM teknologi, mikroelektronik mv. har vi forudsætningerne for at forstå og arbejde med komplekse problemstillinger, der har patentpotentiale.

Processen begynder med en indgående undersøgelse af, om der findes lignende patenter allerede. Dernæst gælder det patentkravene, der er alfa og omega for et vellykket patent, så en opfindelse er beskyttet. Her er selv den bedste opfinder på tynd is uden en erfaren partner på området.

Indtægter i det lange perspektiv - Licensrådgivning

Skal du på længere sigt udnytte din patenterede /  beskyttede opfindelse ved at give licens til andre, kan du også hente rådgivning hos Martinus Nielsen. Patent- og licensrettigheder spiller en vigtig rolle for blandt andet finansiering og inddragelse af forretningspartnere.

Set med internationale briller kan det hurtigt blive en kostbar fornøjelse at registrere og håndhæve IPR (Intellectual Property Rights) på mange markeder. Tal med os om licensrådgivning, og hvordan det praktisk kan lade sig gøre, og hvilke markeder du bør prioritere.

Ud over kompetencerne i Martinus Nielsen kan vi også trække på ekspertisen hos vores samarbejdspartnere. Det er blandt andet Nordic Patent Service inden for patenter samt Bjørn Ryberg, Ole Wiborg og Søren Holmark, når det gælder licenser og rettigheder.