Licensering - Licensering beskytter din opfindelseHvis du har gjort en opfindelse at betydningsfuld værdi, eller forhandlet dig frem til en licens på en opfindelse i Danmark eller i udlandet, tilbyder Martinus-Nielsen rådgivning omkring alle aspekter i forbindelse med licensering.

Licensering er relevant i en lang række tilfælde, hvor det drejer sig om nye opfindelser, eksport, joint ventures, investeringsmuligheder m.m.

Det kan være opfinderen, som har en interesse i at finde en samarbejdspartner. Det kan også være en investor, som har fået øje på en værdifuld opfindelse, et varemærke eller et unikt salgbart produkt, som investoren ønsker at erhverve sig en licens til. I mange tilfælde har opfinderen og investoren allerede fundet hinanden og det som mangler, er en professionel rådgivning i forbindelse med licenseringsspørgsmålet.

Martinus-Nielsen yder rådgivning til både licenstagere og licensgivere. I begge tilfælde er der altid en lang række interesser fra begge parter, der skal tages hensyn til.

Licensering for licenstagere

Som licenstager er der en lang række vigtige aspekter i licenseringsprocessen som du skal forholde dig til. Der kan være faldgruber, som ofte opstår, hvis aftalerne ikke er forhandlet ordentligt på plads. Nedenfor har vi opstillet nogle punkter du som licenstagere bør være opmærksomme på.

 • Grundlæggende handler det for licenstageren om at få fuld klarhed over hvilke rettigheder licensgiveren afgiver i forbindelse med en licensering.
 • Pris og samarbejdsaftale skal være forhandlet på plads, således at lincenstager har det komplette overblik i forhold til de økonomiske spørgsmål, udarbejdelse af kontrakt og målsætninger for det forestående samarbejde.
 • Hvis du er licenstager er det vigtigt at der er et markedspotentiale i den opfindelse, som du ønsker at erhverve dig licens til.
 • Vær opmærksom på, at du som licenstager ofte bliver underlagt en lang række krav fra licensgiveren og netop derfor er det af stor betydning, at kontrakten omfatter krav og rettigheder.
 • Den erhvervede licens bør sikre, at der tages hensyn dine interesser som licenstager, især når det handler om det afkast du kan få i forhold til din investering.
 • Det er vigtigt, at der for dig som licenstager foreligger en klart defineret aftale om, hvilke forpligtigelser, du som licenstager har over for licensgiver.


Martinus-Nielsen har de fornødne kompetencer, der sikrer dine rettigheder som licenstager. Vi er upartiske og sidder aldrig på begge sider af bordet. Det er din garanti for, at du som licenstager, får den mest professionelle rådgivning i henhold til licenseringer.

Licensering for licensgivere

Som licensgiver handler det primært om, at dine interesser og din opfindelse bliver beskyttet gennem de aftaler du indgår med licenstageren.

 • Der kan være mange grunde til at give licens til sin opfindelse til en licenstager. Din gode idé kan være så værdifuld, at den opnår interesse fra investorer, som kan bidrage med de økonomiske ressourcer, der kan få din opfindelse på markedet.
 • Dine økonomiske interesser skal være 100% beskyttet i den kontrakt der indgåes med licenstageren.
 • Såfremt du ikke selv er i besiddelse af de midler som er nødvendige til at videreudvikle, fremstille eller markedsføre din opfindelse eller din idé kan det vise sig yderst produktivt at inddrage en samarbejdspartner med den fornødne kapital.
 • Det kan ligeledes vise sig at udenlandske investorer er interesserede i din opfindelse / idé og i denne forbindelse kan professionel rådgivning om international licensering være nødvendig.
 • Som licensgiver bør du sikre dig at samarbejdskontrakten indeholder klare aftaler om hvordan brug, formidling og udvikling af den teknologi / opfindelse / idé du videregiver skal beskyttes af licenstageren.


Martinus Nielsen har 19 års erfaring med beskyttelse af lincensgiver interesser. Licensering er en kompleks proces, både nationalt og internationalt, men en professionel rådgivning om licensering kan skabe værdi for dig, din virksomhed og ikke mindst for din opfindelse på lang sigt.

Vi varetager lincensering for både små, mellemstore og store virksomheder og har i årenes løb set nogle af vores kunders ideer vokse sig store herhjemme og i udlandet. Har du opfindelsen, ideen og investoren, så kontakt os og vi hjælper dig med alle de spørgsmål du har til licensering.