Menneskelige ressourcerOtto Martinus Nielsen
Civilingeniør (elektrofysik, laserteknik) og Ph.D. (halvlederteknologi, mikroelektronik). Beskæftiget i industrien i 12 år indenfor mikroelektronik området, herunder deltagelse i udvikling af integrerede kredsløb, ASIC-designs. I patentbranchen siden 1991. Har deltaget i udviklingen af flere produkter og står som medopfinder på flere udstedte patenter.

Har som selvstændig løst opgaver inden for optisk kommunikation og mikroelektronik samt patentarbejde for flere semiconductor start-ups. Har desuden løst opgaver inden for blandt andet software, mekanik, elektromedicin samt GSM teknologi.

Jørgen Siiger
Civilingeniør (elektrofysik) og Europæisk Patent Agent. Har arbejdet i patentbranchen siden 1971 og har løst opgaver inden for blandt andet elektronik, mekanik, computerteknologi, halvlederfysik og nanoteknologi. Har desuden erfaring som rådgiver i patentretsager og ved fogedforbud.

Michael Steenfeldt
CTO, Head of Inventions. Har en bred uddannelsesmæssig baggrund indenfor fysik, biokemi, IT og software. Har virket i en årrække som selvstændig IT rådgiver og deltaget i udviklingen af flere produkter og står som hovedopfinder for flere opfindelser indenfor software og GSM teknologi.


Kontakt Martinus Nielsen for yderligere oplysninger.