Patenter – Tag patent på din opfindelseVed at tage patent på din opfindelse, erhverver du dig retten til at forbyde andre at udnytte din opfindelse kommercielt i op til 20 år. Et patent kan beskytte de udgifter, som er blevet afholdt i forhold til udviklingsomkostninger og patentet kan skabe grundlag for licens- og samarbejdsaftaler.

Patentbeskyttelse

International patentering kan beskytte din opfindelse på globalt niveau, da omkring 130 lande samarbejder omkring patentrettigheder, licensering og IPR. Patent Cooperation Treaty [PCT] er et internationalt system, som sikrer dig, at dit patent kan indleveres til international patentering. European Patent Office [EPO] er en europæisk sammenslutning baseret på EPC systemet, som er den overordnede patentmyndighed for de europæiske lande EPO er medlem af det internationale PCT system og derfor er en kombination af en EPO og PCT patentansøgning oftest at foretrække i forbindelse med international patentbeskyttelse.

Professionel patentansøgning

Hvis du som person eller som virksomhed ønsker at indlevere en professionel patentansøgning på en opfindelse eller en idé skal du være opmærksom på, at der er visse krav der skal opfyldes, såfremt opfindelsen skal kunne patenteres.

1. Din opfindelse skal være ny 2. Den skal have såkaldt opfindelseshøjde 3. Den skal kunne udnyttes industrielt

Patentering er en kompleks proces, som ofte kræver professionel rådgivning og et patent bureau, som man har tillid til. Tillige kræves det en grundig screening i forhold til din opfindelses originalitet i alle relevante patentregistre.

En patentansøgning indleveres til Patent- og varemærkestyrelsen som herefter optager behandlingen af ansøgningen. Patentansøgninger kan indleveres med intention om at ansøge om dansk patent, men oftest søges et patent med henblik på international patentering.

Hos Martinus-Nielsen har vi 19 års erfaring med at hjælpe klienter med at sikre deres patenter ved at udarbejde korrekte patentansøgninger og inddrage de relevante myndigheder, nationalt og internationalt. Vi hjælper klienter med at navigere rundt i Dansk og international patentlovgivning, således at du som kunde får den maksimale patentbeskyttelse af din opfindelse eller idé.