Otto Martinus Nielsen opfinder Teleskopstige – Nu solgt i mere end 60.000 stk.

Hvem er bedre til at rådgive opfindere om patentering, end opfinderen som har været igennem hele processen selv? Indehaveren af patentbureauet Martinus-Nielsen, Otto Martinus-Nielsen, har selv  været igennem hele forløbet, fra opfindelse, patentansøgning, licensering, produktion, produktlancering og patentrettighedssag.

Læs den spændende, men også meget lærerige historie, som har givet Otto Martinus-Nielsen uvurderlige erfaringer indenfor patentering og rettighedssager, som han bruger i sit patentbureau, når han rådgiver opfindere, iværksættere og virksomheder om patentering.

I 2008 henvendte CAS DK sig til Martinus Nielsen ApS, idet de ønskede at markedsføre deres Teleskopstiger på det europæiske marked.

Markedet var på det tidspunkt domineret af dyre stiger fra to leverandører, svenske Telesteps og amerikanske Core Distribution, som også besad patenterne på området. 

For at kunne trænge igennem på markedet, ønskede CAS DK deres eget patent på en Teleskopstige, der ikke krænkede de eksisterende patenter på området.

CAS DK henvendte sig til patentbureauet Martinus-Nielsen og efter 14 dages intens idéudvikling, lykkedes det indehaveren af patentbureauet, Otto Martinus Nielsen, at opfinde en stige, som ikke krænkede de eksisterende patenter på området og som havde opfindelseshøjde i forhold til de kendte teleskopstiger. Med opfindelseshøjde menes det, at en opfindelse som skal patentbeskyttes, skal kunne differentiere sig væsentligt fra de eksisterende produkter på markedet, og dette var måske den største udfordring i opgaven. Det var derfor med stor glæde, at Otto Martinus-Nielsen kunne præsentere CAS DK for et produkt, som levede op til dette krav.

Martinus Nielsen ApS indgik herefter en licensaftale om produktion af de nye og forbedrede teleskopstiger med CAS DK, og produktionen blev påbegyndt i Kina. De nye teleskopstiger blev typegodkendt i en række lande, patenteret i Danmark og har opnået EU Design (selve udformningen er beskyttet).

Patentansøgningen er videreført som en europæisk patentansøgning og en international patentansøgning, der designerer USA, Kina, Canada mm. Alt skulle herefter køre på skinner for CAS DK og under et salgsfremstød på den internationale hardware messe i Köln 2010 var interessen fra internationale distributører af håndværkerudstyr stor. En ny, billigere stige af tilsvarende kvalitet, som fra de etablerede producenter tiltrak sig selvfølgelig opmærksomhed – også fra konkurrenten Core Distribution.

Core Distribution spredte desværre rygter på messen om, at den nye stige fra CAS DK krænkede deres patent, og under messen mødte Core Distribution op med repræsentanter for Domstolen i Düsseldorf, idet Core Distribution ønskede en krænkelsesundersøgelse vedr. CAS DKs stige overfor deres patenterede stige.

Martinus Nielsens forarbejde viste dog, at CAS DKs stige ikke krænkede Core Distributions patent, og efter en ventetid på 2 mdr. kom der en klar afgørelse fra domstolen i Düsseldorf om, at der ikke forelå en krænkelse af Core Distributions patent.

Otto Martinus Nielsen vurderer, at dette blot er et eksempel på de mange krænkelsessager, der udelukkende bliver startet for at kvæle en potentiel konkurrent - eller i det mindste forhale deres indtrængen på markedet længst muligt. I samme ombæring understreger Otto Martinus Nielsen også, at det på grund af sager af denne karakter, er vigtigt at have sit forarbejde i orden. For man ved aldrig hvornår konkurrenterne kommer og banker på døren med patentkrænkelsessag.

CAS DK er nu med et salg på 60.000 stiger en af de væsentlige leverandører af teleskopstiger på det europæiske marked.

Om Patentbureauet Martinus Nielsen
Martinus Nielsen hjælper både opfindere, iværksættere og virksomheder i alle størrelser i alle aspekter af patentforløbet. Patentbureauet bistår dets klienter i undersøgelser af patentbarhedspotentialet til selve patentansøgningen og yder rådgivning i forbindelse med eventuelle krænkelsessager. Ejeren Otto Martinus Nielsen udtaler selv:

"Jeg har ikke kun 22 års erfaring – jeg har også selv været alle aspekterne igennem som opfinder. Dette gør at jeg kender processen og den erfaring har jeg kunnet gøre brug af mange gange i mit daglige virke som patentagent. Her i bureauet opfatter vi os selv som en del af det miljø, som vores klienter kommer fra og det har altid kommet os til gavn når vi snakker med klienterne"

(ref. www.cas-dk.com - www.martinus-nielsen.com)

Otto Martinus Nielsen opfinder på Dansk patent nr. DK0176886B1, Europæiske patentansøgning  EP 22177787, og International PCT patentansøgning  WO201060429)